בקרוב!

תביעת המסים שנעלמה לפתע לאחר עשר שנים של רדיפה!

בפגישה שנערכה לאחרונה עם נגיד אחד מתומכי מכון ‘אוהבי תורה’, הפתיע הנגיד ואמר: “בפעם הקודמת שנפגשנו, לפני כחצי שנה, העיבה על לבי פרשה סבוכה  מאוד, צרה גדולה שריחפה עלי זה עידן ועידנים. כאשר הצעתם לי לנצל את הבטחתו הקדושה של רבינו הגאון רבי יוסף ענגיל זי”ע, שיהיה מליץ יושר בעד כל מי שיסייע להדפסת חיבוריו, החלטתי להיענות לבקשתכם ואכן זכיתי לישועה גדולה, לאחר שנים של קשיים, והנני תולה זאת בזכות תרומתי להדפסת ספרי רבינו ובכוחה של הבטחה פלאית זו”.

אותו נגיד, שהוא מוקיר תורה ולומדיה, אכן הרים תרומה הגונה באותה פגישה ראשונה, אך במשך הזמן הופתעו עד מאוד כאשר שנה ושילש את אותה תרומה, ושלח את תרומותיו בדואר בלי שהתבקש, באמרו שכך הבטיח בשעתו – דבר שלא היה זכור כלל וכלל.

כעת הודה הנגיד ואמר, כי אכן באותה שעה קיבל על עצמו סכום נכבד, אך בחשאי, בינו לבין עצמו נדר סכום כפול ומשולש, אך החליט לשמור את הקבלה לעצמו ולא לשתף אותה עם אחרים, אף לא עם מכון ‘אוהבי תורה’.

הוא הסתפק במה ששלח פתקא לציונו של רבינו, מבלי לפרט את כל הסכום שקיבל על עצמו, אלא בלבו נשא תפילה חרישית שזכות רבינו תגן עליו להיוושע בדבר ישועה ורחמים, וכאשר יוושע – ישלש את תרומתו פי שלשה.

וכך המשיך הנגיד את סיפורו: “זה קרוב לעשור שנים, שהנני מוטרד ביותר בעטיה של התנכלות מרושעת של פקידי המסים במדינתנו. הללו נטפלו אלי בטענות שוא ומדיחים, כי הנני מעלים מסים בסכומים גדולים, ומזה שנים שהנני נדרש לשלם השלמות מס וגם קנסות גבוהים.

בנוסף לכך גם ריחף עלי האיום שיתבעו אותי על כך בבית המשפט, דבר שעלול להסתיים בתוצאות לא פשוטות, בלשון המעטה.

“מה לא עשיתי במשך השנים כדי להיפטר מן הצרה הזאת. שילמתי הון תועפות לעורכי דין ויועצי מס כדי שיטפלו בתיק, אך הפקידים האטומים לא התייחסו כלל לתשובות והוכחות שהבאנו, אלא התעקשו ועמדו על שלהם ולא רצו לוותר כהוא זה מדרישותיהם הקשות.

“הרבה יותר מהנזק הכספי, היה כבד עלי הלחץ והדוחק שבהם הייתי נתון בשנים האחרונות. הפחד מפני הצעדים הבאים של רשויות המס, הדיר שינה מעיני. החשש מהתביעה המשפטית המתקרבת, הטריד את מנוחתי ימים ולילות, ואין לאל ידי להושיע.

“והנה למרבה הפלא, בשנה האחרונה, כאשר קיבלתי את שומות המס בסיום השנה הלועזית הקודמת, הופיעה שם שורה אחת חדשה: סכום תשלום המס על מה שנראה כזיכוי מאותה פרשה. באין אומר ובאין דברים, ללא שום הודעה מוקדמת ולמרות ההתעקשות רבת השנים של רשויות המס, החליטו ככל הנראה לוותר לי על כל הענין ולהמשיך הלאה בלא כלום…

“עשור של עמל רב ויגיעה המפרכת גוף ונפש, הגיעו לידי סיום בסייעתא דשמיא, בכח תורתו המופלאה של גאון ישראל ותפארתו, רבינו הגה”ק רבי יוסף ענגיל זי”ע. כל דבריו אמת וצדק: אכן הוא מליץ יושר בעד כל מי שמסייע להדפסת ספריו – – -“

לתרומה טלפונית

ולהרשמה לקבלת תכנים ממכון ‘אוהבי תורה’