בקרוב!

“שנים שהעיסקה היתה תקועה, היינו קרובים לייאוש!”

אחד מגדולי תומכי מכון ‘אוהבי תורה’, שותף כביר ונאמן למפעל הקדוש של הדפסת ספרי רבינו, ראה במו עיניו שפע ברכה והצלחה, סיפורי הצלחה מפעימים, משהתגייס לעמוד לימין קדשו של רבינו שר התורה זי”ע, ולסייע להדפסת ספריו והפצתם בעולם התורה ברוב פאר והדר.

כמו צינור של ישועות נפתח עבורו, שוב ושוב הוא ראה את כח תורתו של רבינו, ואת כוחה של הבטחתו המחוללת פלאות להיות מליץ יושר למי שיסייע להדפסת הספרים, הבטחה הקיימת לעד ולדורות ועד עצם היום הזה ממשיכה במסורת הישועות והנפלאות.

הפגישה הראשונה עמו לפני כשבע שנים, או אז ביקש הנדיב להיפגש לצורך עניין מסוים, וכך התגלגלו הדברים שנוצרה שעת הכושר למצוא מסילות בלבו גם לענין מכון ‘אוהבי תורה’.

בהתפעמות ישב הנדיב והאזין לפרשת גדולתו של גאון הגאונים אשר האיר עיני ישראל בתורתו, ובדריכות הקשיב לסיפורי הישועות הרבים והמופלאים אשר זכו להם תורמי המכון, והכל מכוחו של אותו זקן ובכח התורה אשר לו.

“איעצך ויהי אלקים עמך” – נאמר לו לאותו נדיב דגול – “אל תסתפק רק בשמיעת הסיפורים! אל תאמין לנו! אדרבא, תרים גם אתה תרומה אחת, כדמי קדימה לקראת הבאות, והנני סמוך ובטוח שתראה ישועות גדולות!”.

לאחר מחשבה, נקב הנדיב בסכום כסף מסוים, אותו פרס לתשלומים נוחים של כתשעה חודשים, ונענה: “יש לי איזה רעיון, הבה נראה איך יתפתחו הדברים, ואי”ה אעדכן אותך…”.

ששה שבועות לאחר מכן, התקשר הנדיב וביקש פגישה נוספת. “הדברים התפתחו מעל ומעבר למשוער. שנים שהעיסקה היתה תקועה ומעוכבת, וכעת באורח פלא היא נסגרה בהצלחה אדירה. היינו קרוב לייאוש, את הכל עשינו כדי להתקדם בדבר, אך ללא הועיל”.

“והנה רק הרמתי את תרומתי ורכשתי לעצמי ‘מלאך מליץ’ בעולם העליון, כמו צינור של ישועה נפתח עבורי, כל החסמים נעלמו, כל העיכובים כלא היו והכל הלך למישרים עד לסיום הטוב והמוצלח”.

בגילוי לב נענה הנדיב ופירט את פרטי העסקה, כאשר תוך כדי כך הוא הזכיר סכום כסף אסטרונומי שבו היה המדובר.

בן שיחו נרעש לשמע סכום העתק, ושאל שוב: “כל כך גדולה היתה העיסקה?! סכום כסף עצום כל כך?!”.

“לא!” – ענה הנדיב – “זהו רק חלק הרווח!!! – – -“.

ולא רק הנדיב. כל עובדיו וידידיו, כל אלו אשר היו קשורים לאותה עיסקה, ואף אנשים מבחוץ שהכירו את הענינים, ידעו לספר בהתלהבות כי פלוני סגר עיסקה אדירה ונדירה – שכל כולה פלא ומופת שהיו לו מכוחה של הבטחת התורה: להיות מליץ יושר לכל מי שיסייע להדפסת ספריו.

מכאן היתה הדרך קצרה. הנדיב המשיך את תרומותיו, והפעם – משנוכח לראות בעינים את כוחה של ההבטחה – סילק את יתרת התרומה והוסיף עליה כהנה וכהנה, תרומות אדירות, כאשר צינור הישועות הלך והתרחב, הלך והתפשט, עד כי ראה נסים ונפלאות ממש בכל צעד ושעל.

 

לתרומה טלפונית

ולהרשמה לקבלת תכנים ממכון ‘אוהבי תורה’