בקרוב!

הפרופסור ששלח את הרבנית הביתה..

הסיפור המופלא קרה לאחד מחשובי מרביצי התורה בדורנו, הוא פנה לאחד מראשי ‘אוהבי תורה’ כולו נסער ונבהל ובפיו בקשה אחת: “אנא! בקשו רחמים גדולים בעד זוגתי שתחיה, אשר זה עתה הובהלה לבית החולים לאחר התקף-לב חמור”.

הוא שמכיר היטב את פעילות המכון ואת הבטחתו של רבינו המחוללת פלאות מאז ועד היום, העניק על אתר תרומה הגונה למען הוצאת ספרי רבינו, לרפואתו השלימה של זוגתו, אשה באה בימים אשר חייה תלויים עתה בין שמים וארץ והרופאים אינם מבשרים טובות ל”ע.

בבוקר שלמחרת, פגש נציג המכון את הרב שנית ובתומו בישר לו כי אכן עשה את שליחותו ושלח להזכיר אצל ציונו הקדוש של רבינו את שמה של זוגתו הרבנית תחי’ לרפואה שלימה.
מיד נענה הרב בשמחה והשיב כי ב”ה בשורות טובות בפיו, וכך סיפר: בשעות הראשונות כשבאנו לבית החולים, המצב היה רע. כמה פרופסורים מומחים שבדקו את האשה, הודיעו כי אין בכוחם לסייע, מצבה ‘קריטי’ ועליה לעבור ניתוח-לב סבוך אשר לשם כך יש להעבירה לבית חולים אחר, שם יש מומחה מיוחד שרק הוא יוכל לנתחה. הם האיצו בנו שלא להתמהמה, כי כל רגע גורלי ח”ו.
לא בקלות עלה הדבר. זו היתה משימה כמעט בלתי אפשרית, להעביר את החולה במצב כזה, וכן להשיג את הרופא המומחה שיתפנה לטפל בה מרגע לרגע, אך בסייעתא דשמיא, אחרי השתדלות רבה בעזרת עסקנים חשובים הצליחו להביא אותה בפני אותו מומחה.

למרבה הפלא, לאחר כמה רגעים של בדיקות, עמד המומחה משתומם וקרא כלא מאמין: “מעניין ששלחו אתכם אלי…”, אמר, “זה בכלל לא התקף לב, זהו רק ‘סטרֶ ס’ – שנובע מלחץ קשה. אתם יכולים לחזור הביתה, רק שמרו על מנוחה…”.
איש שיחו עמד משתומם, וכשבירר אצלו באיזו שעה אירע הנס, השיב הרב כי הפגישה עם הרופא המומחה התרחשה זמן מה לאחר השעה 00:17 אחר הצהרים. בדיקה מהירה העלתה את העובדה הפלאית הבאה:
מועד שליחת ההזכרה אל השליח הקבוע
בווינה, שימהר להזכיר את האשה אצל ציון
הצדיק, היה – – – בשעה 05:17!

לתרומה טלפונית

ולהרשמה לקבלת תכנים ממכון ‘אוהבי תורה’