בקרוב!

אוצרות יוסף

שביעית בזמן הזה

תפארת יוסף – שמיטה

50.00 

לתרומה טלפונית

ולהרשמה לקבלת תכנים ממכון ‘אוהבי תורה’