loader image

בקרוב!

תורתו ומשנתו של שר התורה הגאון הקדוש

רבי יוסף ענגיל זיע"א

"מהספרים שלי יהיו לי תלמידים"

ההבטחה שמחוללת פלאים!

גדולי התורה לדורותיהם הפליגו בתוארים מיוחדים על רום קדושתו וגדלותו בתורה של רבי  יוסף ענגיל זי”ע שזכה שספריו המופלאים הפכו לספרי יסוד בעולם התורה וכבשו את כלל הלומדים, מגדולי הלמדנים והעמקנים עבור דרך בעלי הבתים ועד צעירי הלומדים.

גאונותו המופלגת בכל מקצועות התורה, הייתה כמו אחד מהראשונים. הספרים שחיבר, מלאים חידושי תורה למדניים, מתוקים מדבש ונופת צופים, המשפיעים על כל הלומד בהם חשק עצום ושמחת התורה.

שאיפתו התמידית הייתה להפיץ את ספריו ואת תורתו, וכך אמר תמיד:

“כל מי שיסייע בהדפסת החיבורים שלי – אהיה לו למליץ יושר בעולם העליון!”

ספרי הגה"ק רבי יוסף ענגיל זיע"א

שנדפסו מחדש על ידי מכון אוהבי תורה

לקח טוב

כללים

50.00 

ציונים לתורה

כללים

50.00 

אתוון דאורייתא

כללים

50.00 

אוצרות יוסף

שביעית בזמן הזה תפארת יוסף - שמיטה

50.00 

אוצרות יוסף

מאמרים, שב דנחמתא, דרשות.

80.00 

תפארת יוסף

בראשית

50.00 

תפארת יוסף

שמות - א'

50.00 

תפארת יוסף

שמות - ב'

50.00 

תפארת יוסף

ברכת המזון

מהדורת כיס!

50.00 

dushinsky01

מרן מהרי”ץ דושינסקי זצוק”ל

הגאון האדיר הנודע למשגב, צדיק יסוד עולם רבי יוסף ענגל זצ"ל, אשר הרעיש פני תבל ברוחב ועומק גאונותו המופלגה והאיר העולם באור תורתו

מלך ביופיו

מרן הגר”ש וואזנר זצוק”ל

לומדי וגאוני הדור היו שמחים ומשעשעים בתורתו הגדולה - כנסת ישראל התפארה בו!

12040_tumb_750X480

מרן הגראי”ל שטיינמן זצוק”ל

זכות שר התורה שספריו מקיפים את כל מקצועות התורה יעמוד להם ולמשפחתם להתברך בכל טוב סלה

-אלי-איטקין-6-e1525172531766

מרן האדמו”ר מבעלזא שליט”א

הנני סמוך ובטוח שכל שוחרי תורה יביאו את הברכה אל ביתם למען להתענג מזיוה ולשבוע מטובה

רבי חיים קנייבסקי

מרן הגר”ח קנייבסקי זצוק”ל

יזכו לראות ניסים ונפלאות!

חדשות המערכת

יום בשורה לעולם התורה! יצא לאור הספר ציונים לתורה במהדורא חדשה ומאירת עינים על ידי מכון אוהבי תורה!

ב”ה, לקראת חג הפסח הבעל”ט – עלה לאתר הגליון ‘אברך’ המיוחד לחג הפסח. קראו ותחי נפשכם. חג כשר ושמח.

ב”ה, לקראת שבת קבלת התורה – עלה לאתר הגליון ‘אברך’ לפרשת יתרו

2023-01-10 :

האתר בהרצה ועדכון יתכנו בעיות מסויימים עד סיום פיתוח המערכת.

2023-01-09 :

הושקעו במערכת פיצ’רים ייחודיים ואופציות לימוד ספריו הקדושים של הגה”ק רבי יוסף ענגיל באתר!

2023-01-08 :

בשעה טובה ומוצלחת האתר חדש של מכון אוהבי תורה עלה לאוויר!

גליונות אברך

קכ – אחרי קדושים תשפג

גליון קכא

קכ – תזריע מצורע תשפג

גליון קכ

צב – נצבים – ראש השנה תשפ”ג

גליון צב

צג – וילך – יום כיפור תשפ”ג

גליון צג

צד – סוכות תשפ”ג

גליון צד

צה – בראשית תשפ”ג

גליון צה

צו – נח תשפ”ג

גליון צו

צז – לך לך תשפ”ג

גליון צז

צח – וירא תשפ”ג

גליון צח

צט – חיי שרה תשפ”ג

גליון צט

מבית מכון

אוהבי תורה

לתרומה טלפונית

ולהרשמה לקבלת תכנים ממכון ‘אוהבי תורה’